Sendinblue
 
 
Beste,

Hoe gaat het met u ? Is alles in orde met u en uw geliefden?
Wij hopen dat alles oké is en wensen u heel veel moed in deze moeilijke tijden.
 
Via deze newsletter hadden wij als eerste doel jullie info te geven over de evolutie van de projecten van AMAR in India en in België.

De huidige situatie heeft echter alles op zijn kop gezet. Enerzijds hebben we in 2019 net een aanzienlijke stijging van de schoolkosten (+ 40%) en een aanzienlijke inflatie in India gekend: ons project evolueert nu naar 2 € / dag / kind (ipv 1 € / dag / kind). Aan de andere kant zijn het “Festival Bruxellons!” en acties op de scholen afgelast vanwege het Coronavirus dat momenteel hoogtij viert. Dit festival - en de vele "kleine munten van twee euro" die toeschouwers elke avond doneren – droeg bij tot bijna een kwart van ons budget.
Het is dus een aanzienlijk en ongekend financieel gat waar AMAR momenteel voor staat : een extra budget van bijna 40.000 € dat we dit jaar moeten vinden. Zonder jullie lukt het niet!

Sommigen van jullie steunen ons sinds het begin, bijna 10 jaar geleden, en we willen het nogmaals zeggen: BEDANKT! Zonder jullie hadden deze 125 kinderen nooit naar school kunnen gaan ...

We hebben ze een belofte gedaan: om ze vanaf hun kleuterklas tot het einde van hun middelbare studies op te leiden. Zonder jullie kunnen we onze belofte niet nakomen.

In één woord: vandaag hebben we uw hulp meer dan ooit nodig!

 
 
      José Goffinet                                      Sheliel Stéphane Goffinet
 
 
 
Help ons !
 
Zoals gezegd hebben we dringend behoefte aan kasinstroom!

Daarom doen we een beroep op uw solidariteit, vrijgevigheid en creativiteit om ons te helpen het budget te vinden dat nodig is om ons project uit te voeren.

Zoals u al weet, gaat 100% van het geld dat we inzamelen naar het project voor onze kinderen in India. In tegenstelling tot andere verenigingen worden er geen administratiekosten afgetrokken! U kunt er dus zeker van zijn dat alles wat u geeft rechtstreeks naar onze kinderen gaat!

Om ons budget te halen denken we in het bijzonder aan 5 financieringsbronnen:

Een eenmalige of reguliere betaling
Steun je ons al jaren? Nogmaals: BEDANKT !!! Hoe kunnen jullie ons helpen om de komende maanden door te komen? Bijvoorbeeld (vrijblijvend en afhankelijk van uw middelen) door uw kosten van levensonderhoud (€ 2 / dag / kind) te "indexeren" voor uw terugkerende financiële ondersteuning. Elke verhoging is goed om mee te nemen!

Steun je ons nog niet ? Het is niet te laat ! Een kleine bijdrage van 10€ per maand kan het verschil maken en het zal U in fine niet zo veel kosten : met de fiscale aftrekbaarheid zal het U maar 5.5€ per maand kosten. De kosten van een pakje sigaretten of van een aperitief om de toekomst van een kind te veranderen.

U hebt vrienden, buren, kinderen : vertel ze over ons! Elke betaling op onze BE85 0016 5694 4906-rekening stelt ons in staat om dit indrukwekkende budgettaire gat te vullen waarmee we worden geconfronteerd. Bovendien is AMAR is een erkende vzw en elke donatie van meer dan 40 € per kalenderjaar is fiscaal aftrekbaar: een donatie van 50 € kost u bijvoorbeeld slechts 27,5 €!
 
In uw onderneming ?
Kan uw onderneming ons sponseren ? Elk bedrag is welkom en aftrekbaar van de belastingen! Wij publiceren uw steun in onze nieuwsbrieven en op FB.

In de school van uw kinderen of kleinkinderen ?
Zou uw school dit jaar een solidariteitsactie voor AMAR kunnen organiseren ? Wij zijn er voor u om u te steunen met onze folders en foto’s! Wanneer de school een grotere actie op touw wil zetten, zijn wij bereid om in de school over het project en India in het algemeen, te komen spreken. Dat zou een mooie les in solidariteit zijn voor onze kinderen hier!

Een solidariteitsactie met uw vrienden en buren ?
U wil een solidariteitsactie organiseren voor AMAR (een optreden, een vlooienmarkt, een loterij, een verkoop van wafels, …), dan willen wij u heel graag voorzien van de nodige marketingondersteuning!

Een gift ? Een legaat of een duo-legaat?
U kent één of meerdere personen die een gift willen doen of een legaat willen nalaten voor een goed doel en meer bepaald het onze ? Zeg het ons!
Weet ook dat een duo-legaat een legale manier is om een deel van iemands eigendom over te maken aan erfgenamen die niet tot de eerste lijn behoren (neven, vrienden,…) met netto minder belasting voor de erfgenaam en tegelijkertijd subsidie voor AMAR in de hoedanigheid van erkende VZW. Informatie nodig?
Download ons document "schenken of nalaten"
 
 
Hebt U een ander idee ? Laat het ons weten !
 
 
De schoolresultaten van onze kinderen in India
 
In India eindigt het schooljaar in april. Onze kinderen hebben hun examens achter de rug. De lockdown die in heel India opgelegd werd op de 24ste maart (zie verder) heeft een impact op de schoolresultaten.

Wij hebben pas vernomen dat, ten gevolge van de lockdown, alle kinderen geslaagd zijn voor hun schooljaar, met uitzondering van degenen die een officiëel examen moesten ondergaan (wij spreken hier van de examens op het einde van het 10de en 12de leerjaar.
 
Dit jaar beëindigen 3 jongens de humaniora en doen hun officieel examen van het 12de jaar. Dit examen geeft toegang tot de Universiteit en Hoge Scholen.
(Ter informatie, vorig jaar hebben 2 meisjes en 1 jongen hun laatste jaar middelbaar onderwijs beëindigd en zij volgen op het ogenblik hoger onderwijs.)

5 adolescenten doen ook hun officieel examen van het 10de jaar. Dit examen geeft hen de mogelijkheid om hun studies verder te zetten (11de en 12de jaar), maar geeft hen ook de kans, aan hen die het willen, om hun studies te beëindigen en een job te zoeken aan de Staat (de post, het leger, de politie,…) of in de privé.

Van de kleintjes zijn er 19 die de kleuterschool beëindigen en naar de lagere school zullen gaan.

Voor de 125 kinderen voor wie we zorg dragen, betalen wij natuurlijk de privéscholen, de uniformen, de schriften en handboeken en het vervoer naar de school.
Natuurlijk worden alle deze kinderen en jongvolwassenen door onze school ondersteund met opdrachten. Onze vijf leerkrachten voorzien op die manier 8 klassen van opdrachten, georganiseerd per leeftijdsgroep en waarbij één klas speciaal gereserveerd is om bijkomende ondersteuning te bieden aan de meisjes die hun schoolachterstand willen wegwerken en zo een klas kunnen overslaan.
 
 
 
 
 
Het coronavirus in India
 
Sedert de 24ste maart is er in heel India een volledige lockdown opgelegd, met sluiting van de scholen (met uitzondering om de eindejaarsexamens af te leggen!), uitgaansverbod…
Voor sommige families van onze kinderen die soms met 8 personen samenleven in één ruimte van 15 op 20 vierkante meter, is dit heel zwaar.
Bovendien is het warm seizoen aangebroken en de thermometer klimt nu vlot tot bij de 40°C!

Omdat zij leven van kleine ambachten en klusjes, kelderen hun inkomsten ook…

Op het ogenblik dat wij deze regels schrijven, lijkt het virus niet sterk aanwezig te zijn in Jaisalmer. Men moet hopen dat het gebied een beetje gespaard blijft, omdat omwille van het gebrek aan hospitaalbedden en intensieve zorgen, de epidemie een ware ravage zou kunnen aanrichten.

Een reis naar India van een ploeg van AMAR, voorzien van de 10de tot de 19de april is ook afgelast, enerzijds omdat India alle visas voor de toeristen heeft geannuleerd en anderzijds omdat de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten geschrapt hebben.
 
 
Video voorstelling AMAR (2019)
 
Deze kleine video van 2 min stelt AMAR en zijn doelstellingen voor.
 
Video
Vidéo foto's kinderen (2019)
 
Alleen voor het plezien, om de kinderen te zien (in 2019)
 
Video
 
 
Bedankt om de tijd genomen te hebben om ons tot het einde te lezen.
Wij wensen U om in goede gezondheid te blijven.
 
 
 
 
De newsletter in het Nederlands ontvangen ?
 
Heb je deze nieuwsbrief via een vriend ontvangen en wil je deze rechtstreeks ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaande knop.
 
Zich inschrijven
Recevoir la newsletter en Français ?
 
Vous préférez recevoir cette newsletter en français ? Il suffit de vous inscrire via le bouton ci-dessous.
 
 
S'inscrire
 
 
AMAR vzw
Th. De Cuyperstraat 165 Bus 33
B-1200 Brussel
Facebook
Instagram
 
 
This email was sent to together@amarasbl.be
You received this email because you are regulary in contact with AMAR asbl or one of his members. 
 
 
Envoyé par
SendinBlue
 
 
© 2020 AMAR asbl